Journal of Forestry Engineering
¡¡Bimonthly¡¡Since 2016

ISSN 2096-1359

CN 32-1862/S

lygcxb@vip.163.com

Featured Articles
Current Issue
[LIU Wei1, SI Chuanling1*, DU Haishun2, ZHANG Miaomiao2, ZHANG Xinyu2, XIE Hongxiang1]
2019 No.05 [Abstract](713)[PDF:2918KB] (713)
[YAN Xiaoxing, QIAN Xingyu, WU Zhihui]
2019 No.05 [Abstract](197)[PDF:1282KB] (197)
[LI Wanzhao1, CHEN Yuyu2, MEI Changtong1*]
2019 No.05 [Abstract](151)[PDF:1992KB] (151)
[ZHAN Tianyi1, KUAI Bingbin1, LYU Chao1, WANG Xuan1, XU Kang2, ZHANG Yaoli1*]
2019 No.05 [Abstract](163)[PDF:1515KB] (163)
[ZHAO Yueshu1, XUE Xiaoming1*, SONG Xiaojiao1, NAN Chenghui1, CHEN Runkun2, WANG Yi3]
2019 No.05 [Abstract](192)[PDF:2024KB] (192)
[LENG Chunhui, YI Min, ZHANG Lu, LI Xiang, CHENG Zishan, CHEN Mengyun, LIU Siyu, LAI Meng*]
2019 No.05 [Abstract](153)[PDF:1392KB] (153)
[HE Haishan1, PAN Zhihong2, LIANG Yongbing1, LUO Bei1, QIU Jian1*]
2019 No.05 [Abstract](131)[PDF:10053KB] (131)
[HUANG Zheng, WANG Zheng, XIAO Zefang*, XIE Yanjun]
2019 No.05 [Abstract](125)[PDF:4672KB] (125)
[XU Pengxiang1, WU Caie1,2*, FAN Gongjian1,2, ZHANG Can1, GAO Xiaoquan1, BIAN Yibo1, CHEN Shuangshuang1]
2019 No.05 [Abstract](154)[PDF:1464KB] (154)
[LIU Junhan1, SUN Jiankui1, XIAO Lingping2, WANG Bo1, SONG Guoyong1*]
2019 No.05 [Abstract](153)[PDF:1969KB] (153)
[WANG Jie1,2, ZHANG Jian1, YU Yang1, ZHANG Yong3, ZHU Xiuying1, YUE Hongyuan1, WANG Ziqi1, ZHOU Wenhao1]
2019 No.05 [Abstract](128)[PDF:6314KB] (128)
[ZHOU Shuai, HOU Pu, LI Yunlong, CONG Haishan, BI Xiaoke, ZHANG Yanhua*, WAN Lu, HUANG Zixiang]
2019 No.05 [Abstract](137)[PDF:2192KB] (137)
[XU Duo, QUE Rongjun, TANG Mengxue, YOU Xi, CHEN Yao*, GAO Jianmin]
2019 No.05 [Abstract](338)[PDF:3037KB] (338)
[LIU Ruiming1, HUANG Jiawei2, LIU Yong2, SUN Shuaicheng2, WANG Shuangyong3,ZHOU Haibin3]
2019 No.05 [Abstract](93)[PDF:2362KB] (93)
[LIN Qizhao, WANG Yunlong, HE Xin, QIN Lei, QIU Jian*]
2019 No.05 [Abstract](116)[PDF:2926KB] (116)
[SUN Xitong, SHANG Qingqing*, LU Kai, ZHOU Chao]
2019 No.05 [Abstract](132)[PDF:7448KB] (132)
[YAN Hongxia1, HAN Wenjun2, SUN Xin3, LYU Weihua4]
2019 No.05 [Abstract](155)[PDF:1862KB] (155)