Journal of Forestry Engineering
¡¡Bimonthly¡¡Since 2016

ISSN 2096-1359

CN 32-1862/S

lygcxb@vip.163.com

Featured Articles
Current Issue
[SUN Fangli1,2, PROSPER Nayebare Kakwara1, WU Huaping1, QIAN Jiajia1, YANG Xiushu1, RAO Jin1, GUO Ming1]
2017 No.05 [Abstract](33)[PDF:1227KB] (33)
[CHEN Minzhi1, CHEN Yan1, NGUYEN Thiphuong1, ZHOU Xiaoyan1*, BIAN Jie2]
2017 No.05 [Abstract](21)[PDF:1424KB] (21)
[HE Wen1, SONG Jiangang2¡÷, WANG Tao1, LI Junsheng1, XIE Lingxiang1, YANG Yang1, WU Bo1, ZHANG Qisheng1]
2017 No.05 [Abstract](25)[PDF:2032KB] (25)
[LI Zhefeng, QING Long*]
2017 No.05 [Abstract](23)[PDF:1415KB] (23)
[CAO Kunli1, WU Yan1*, CAO Fucai2, ZHU Yantao3, ZHU Wenkai1]
2017 No.05 [Abstract](16)[PDF:2091KB] (16)
[ZHAO Xuejuan1,2, YUE Haiqin3, QIAN Qi3, WANG Lirong1, HE Tiantian3, WANG Lei3, LI Licheng3]
2017 No.05 [Abstract](19)[PDF:1327KB] (19)
[ZHANG Liangliang, XU Man,HU Xinyu, WANG Yongmei]
2017 No.05 [Abstract](24)[PDF:1267KB] (24)
[FENG Guodong1,2, HU Yun1, XU Bin1,2, MA Yan1, ZHOU Yonghong1,3*]
2017 No.05 [Abstract](26)[PDF:1348KB] (26)
[LAN Ping1, MA Zeyu1, YE Liuqing1, BROSSE Nicolas2, CHRUSCIEL Laurent2]
2017 No.05 [Abstract](21)[PDF:1288KB] (21)
[ZHANG Lun1,2, WANG Fei2*, LIU Xiarui2]
2017 No.05 [Abstract](15)[PDF:2817KB] (15)
[WANG Xueli1, LIU Fei2, WANG Qizhi2, XU Shu2, LUO Jinyue1*]
2017 No.05 [Abstract](21)[PDF:1512KB] (21)
[WEN Jialong, CHEN Tianying, SUN Runcang*]
2017 No.05 [Abstract](26)[PDF:1611KB] (26)
[XU Xu, CHEN Lijing,SHAGHALEH Hiba, GUO Jiawen]
2017 No.05 [Abstract](17)[PDF:2546KB] (17)
[DING Tingting, LI Qian, JIN Zhenfu*, GE Zhiwei, LU Weimiao]
2017 No.05 [Abstract](15)[PDF:2747KB] (15)
[WANG Jun1, LYU Yan1, HUANG Chong1, NI Yihua1, SONG Jiangang2, NI Zhongjin1*]
2017 No.05 [Abstract](23)[PDF:2562KB] (23)
[JIANG Xinbo, WANG Wenbo, GUO Can]
2017 No.05 [Abstract](17)[PDF:2382KB] (17)
[WANG Yanfeng,FENG Hailin,DU Xiaochen,FANG Yiming*]
2017 No.05 [Abstract](16)[PDF:3842KB] (16)
[ZHOU Aiping1,2, WANG Chao1, LIU Rui1, SHEN Yurong1,2, ZHOU Mengjie3,YUAN Ji1,ZHANG Supeng1, TAO Jie1]
2017 No.05 [Abstract](36)[PDF:1467KB] (36)